Showing posts with the label OLAHRAGA
Istilah-Istilah dalam Pencak Silat

Istilah-Istilah dalam Pencak Silat

1. Pasangan ialah sikap awal sebagai taktik untuk menentukan pola pembelaan  atau pola penyerangan berikutnya. 2. Pola …
LAPORAN PENGAMATAN GERAK YANG DILAKUKAN TERHADAP SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR YANG BERKAITAN DENGAN CABANG ATLETIK.

LAPORAN PENGAMATAN GERAK YANG DILAKUKAN TERHADAP SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR YANG BERKAITAN DENGAN CABANG ATLETIK.

Saya mempunyai pendapat sendiri setelah saya melakukan pengamatan gerak yang dilakukan oleh siswa-siswi sekolah dasar y…
Pemberdayaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Pemberdayaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Berdasarkan kata pemberdayaan, sangat kompleks artinya tergantung dari sudut pandang orang yang menggunakan istilah ter…
Guru Pendidikan Jasmani

Guru Pendidikan Jasmani

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat b…